ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดดอกยางนอก ขนาด ๗๐๐-๑๖ จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง