ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ดับเบิ้ลแค๊บ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน กร ๖๓๐๗ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๒๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง