ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็ก ๔ ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)