ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง