ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 85-4067 ชลบุรี

รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง