ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างติดตั้งระบบทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน ๑ โครงการ