ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง๑๘ หมู่ที่๑ และหมู่ที่๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)