ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ใช้สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STISL รุ่นMS ๑๘๐รหัสครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๑-๐๐๓๕