ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวนพระยาสัจจา ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง