ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะข้างวัดชมภูแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศร่างก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.-13-11-63

ตารางแสดงวงเงิน

ตารางแสดงวงเงิน-บริเวณซอยสาธารณะ13-11-63