ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-สุรณรงค์ ๘ ข้างบ้านเลขที่ ๒๖๓/๓๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (ebidding)

ร่างประกาศ-ซอยบ้านสวน-สุรณรงค์-8-ข้างบ้านเลขที่-263-34-หมู่ที่-3-ตำบลบ้านสวน

ตารางแสดงวงเงิน-ซอยบ้านสวน-สุรณรงค์-8-ข้างบ้านเลขที่-263-34