ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์(ดีเซล)ชนิด ๖ ล้อ แบบกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ๘๕-๓๕๖๙ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๕-๐๐๐๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง