ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-สุรณรงค์ ๘ ข้างบ้านเลขที่ ๒๖๓/๒๕ หมู่เลขที่ ๓ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1-ประกาศซอยบ้านสวน-สุรณรงค์-8-ข้างบ้านเลขที่-263-25-หมู่ที่-3-ตำบลบ้านสวน-3-2-12-20

2-ตารางแสดงวงเงิน-ซอยบ้านสวน-สุรณรงค์-8-ข้างบ้านเลขที่-263-25-3-1-2-12-20-1