ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างปรับปรุงผนังกั้นห้องพร้อมติดตั้งประตู ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน หมูที่ ๓ ตำบลบ้านสวน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง