ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จำนวน 2 โครงการ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 23 ถึงสะพานห้วยทวน หน้าบ้านเลขที่ 2/81 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 30 ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)