ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ได้แก่ ล้อวัดระยะไกล จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง