ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน7-1-64