ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง