ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO ทะเบียน 89-3487 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ 017-43-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดีเซล0017-1-64