ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 16 ข้างบ้านเลขที่ 17/59 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อ บ้านสวน-เศรษฐกิจ 16