ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน 83-7359 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ 010-46-0001จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง