ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านพาศิริ ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.8-1-64-1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ตารางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.8-1-64