ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา11-1-64

ตารางแสดงวงเงิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ11-1-64