ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตารางแสดงวงเงิน