ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ-จำนวน-1-คัน

ตารางแสดงวงเงิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-ซื้อรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ-ขนาดไม่น้อยกว่า-20-ที่นั่ง