ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ-ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขับเคลื่อน-4-ล้อ-กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า-50-แรงม้า-จำนวน-1-คัน-19-1-64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ19-1-64