ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาไฟตอม่อพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมนกยูง (เดิม) บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสัจจาภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง