ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ เลี่ยงเมือง 8 เชื่อมซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 10 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)