ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๑๖ ข้างบ้านเลขที่ ๑๗/๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนน-คสล-บ้านสวน-เศรษฐกิจ-16-ข้างบ้าน-17ทับ59