ข่าวกิจกรรม Facebook

14 พ.ย.62 เวลา 17.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับชุมชุน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 โดยมีประชาชนหมู่ 2 และหมู่ 4 ตำบลบ้านสวน เข้าร่วมประชุมฯ ณ สำนักชีนารีวงศ์