ข่าวกิจกรรม Facebook

15 พ.ย.62 เวลา 17.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับชุมชุน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 โดยมีประชาชนหมู่ 3 ตำบลบ้านสวน เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา