ข่าวกิจกรรม Facebook

13 พ.ย.62 เวลา 17.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะโก เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับชุมชุน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 โดยมีประชาชนหมู่ 1 ตำบลบ้านสวน , หมู่ 3 ตำบลหนองรี , หมู่ 1 ตำบลหนองข้างคอก และหมู่ 4 ตำบลหนองข้างคอก เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะโก