ข่าวกิจกรรม Facebook

6 ธ.ค.62 เวลา 11.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) เทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมอบสวัสดิการชุมชนให้กับสมาชิกครับ