ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

16 ม.ค.63 เวลา 9.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง