ข่าวกิจกรรม Facebook

6 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , บริษัท วัฒนาธร จำกัด เป็นผู้รับเหมางานจ้างได้ดำเนินงานปักไม้ไผ่ในพื้นที่ตำบลบ้านสวนแล้วเสร็จ จึงได้จัดทำประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลกระทบแก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาเพิ่มเติม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง