ข่าวกิจกรรม Facebook

15 พ.ย.62 เวลา 17.00 น. จักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับชุมชุน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 โดยมีประชาชนหมู่ 5 , 6 ตำบลบ้านสวน และหมู่ 1 ตำบลหนองรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)