ข่าวกิจกรรม Facebook

25 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยนายถาวร สำราญ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานกองสวัสดิการสังคมร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี จัดการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับฟังผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มฯ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาล ให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน