บ้านสวนมีดีประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ข้อมูลประกอบการ

นางสาวปินิดา เกตุภูงา บ้านเลขที่ 222/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี          โทรศัพท์ 087-0337558

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ “ปินิดา ตะกร้าสาน”

          เริ่มจากการเรียนรู้การทำตะกร้าจากเส้นพลาสติกจากผู้นำชุมชน และได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้การทำกระเป๋าเส้นพลาสติก ซึ่งโดยส่วนตัวมีความชื่นชอบอยู่แล้ว จึงนำมาต่อยอดและพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ จนได้การขึ้นทะเบียน OTOP เมื่อปี พ.ศ. 2562 และได้รับการจัดระดับผลิตภัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. 2565 ในระดับ 3 ดาว

ขั้นตอนและกระบวนการการผลิต

          เริ่มจากการกำหนดรูปแบบและขนาดของกระเป๋า แล้วจึงนำมากำหนดความยาว และจำนวนของเส้นพลาสติกตามรูปแบบ จากนั้นทำการสานตามรูปแบบที่ต้องการ