บ้านสวนมีดีประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องแต่งกาย

ข้อมูลผู้ประกอบการ

          นางสุภาภรณ์ ทุมมานนท์ บ้านเลขที่ 84/7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 096-8469539

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์เศษผ้าเหลือใช้”

          เดิมทีนางสุภาภรณ์ ทุมมานนท์ ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า แล้วได้เรียนการตัดเย็บเสื้อผ้าเพิ่มเติมจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี (กศน.)  และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเศษผ้าที่เหลือใช้ จึงนำมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าหลากหลายรูปแบบ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ราคาจำหน่าย

          – กระเป๋าสะพาย 70 บาท                    – กระเป๋าทรงกลางตีนตุ๊กแก 80 บาท

          – กระเป๋าถือ ทรงเล็ก 40 บาท               – กระเป๋าทรงแนวนอนใบใหญ่ 150 บาท

          – กระเป๋าทรงกลางมีซิป 100 บาท           – กระเป๋าทรงแนวนอนใบกลาง 120 บาท

          – กระเป๋าใบใหญ่ ทรง F4 169 บาท         – กระเป๋าเครื่องสำอางค์ 39 บาท

          – พรมเช็ดเท้า 70 บาท

ขั้นตอนและกระบวนการการผลิต

          เริ่มด้วยการใช้ผ้าเคมี เพื่อทำให้กระเป๋าอยู่ทรง และใช้ผ้าดิบบุด้านในกระเป๋า อีก 1 ชั้น จากนั้นนำเศษผ้าเหลือใช้มาเย็บต่อ ๆ กัน ตามความคิดสร้างสรรค์ ก่อเกิดเป็นกระเป๋าที่มีความสวยงาม