บ้านสวนมีดีประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องแต่งกาย

ข้อมูลผู้ประกอบการ

นางวัลลภา มังคะลัง บ้านเลขที่ 11/69 ซอย ธารทิพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 062-879-0089

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์ จากผ้า  Eco printing”

          นางวัลลภา ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นกับทางเทศบาลเมืองบ้านสวน ในหลักสูตร “การทำผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ (ECO Printing) เป็นสร้างความรู้พื้นฐานในการทำผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติให้แก่ตนเอง และได้ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อโซเชียล โดยนำมาพัฒนางานของตนเอง จนปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว

          รายการสินค้า ดังนี้

          – เสื้อยืด ลาย Ecoprint ตัวละ 300 บาท

          – หมวก ลาย Ecoprint ใบละ 250 บาท

          – ผ้าคลุมไหล่ ลาย Ecoprint ผืนละ 500 บาท

          – ผ้าชิ้น ลาย Ecoprint หลาละ 400 บาท

ขั้นตอนและกระบวนการการผลิต

          ใช้ใบไม้ ใบสัก ใบปีก หรือใบไม้ที่สามารถให้สีตามธรรมชาติ โดยนำใบไปจุ่มในน้ำสนิมเป็นเวลา 20 นาที (น้ำสนิมมีสารดึงสีจากใบไม้)  หลังจากนั้นนำผ้าที่จะทำไปแช่สาร AA ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง (สาร AA เป็นเทคนิคการทำผ้าไม่ให้สีหลุดลอก) จากนั้นนำไปบิดและตาก และนำผ้านั้นมาวางใบไม้ตามจินตนาการ โดยใช้ผ้าที่เราทำสีวางประกอบอีกครั้ง และม้วนโดยใช้ถุงพลาสติกครอบ นำไปนึ่งใช้เวลา2 ชั่วโมง เสร็จแล้วให้ตากลมจนแห้ง จึงนำไปซักและใส่สารกันสีตก ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เป็นอันเสร็จสิ้น