ข่าวกิจกรรม Facebook

18 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสทำบุญศูนย์สันติภูมิ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์สันติภูมิ