ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณบ่อน้ำศักสิทธิ์ วัดเขาบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี