ข่าวกิจกรรม Facebook

11 พ.ย.62 เวลา 8.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อร่วมใจกันสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน