ข่าวกิจกรรม Facebook

12 ธ.ค.62 เวลา 15.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา , บริเวณถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร