ข่าวกิจกรรม Facebook

22 ต.ค.62 เวลา 9.30 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีทางศาสนาทำบุญอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี (หลังใหม่) และอาคาร (หลังเดิม) ทั้ง 2 หลัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี