ข่าวกิจกรรม Facebook

31 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ผ่านเข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร