ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

17 ม.ค.63 เวลา 8.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี