ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2562

14 พ.ย.62 เวลา 7.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี