ข่าวกิจกรรม Facebook

1 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บางจาก บายพาสชลบุรี อยู่ในการกำกับดูแลของไปรษณีย์ชลบุรี โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารในสถานีบริการน้ำมันบางจาก พลังงานชลบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี