ข่าวกิจกรรม Facebook

19 พ.ย.62 เวลา 08.30 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และงานป้องกันการติดยาและสารเสพติด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี