ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้

1. ซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 13,15,17,19,21
2. ซอยอยู่แล้วรวย
3. หมู่บ้านกีรติธานี
4. ซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 35
5. ถนนสุขุมวิทสี่แยกไฟแดงบ้านสวน
6. ซอยเพชรบ้านสวน (ปากซอยถึงโลตัสตลาดบ้านสวน)
7. ชุมชนดงตาล / โพธิ์ทอง
8. ซอยบ้านสวน2
9. หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า
10. หอพักธรศร
11. บริษัทจันทร์สว่างขนส่ง
12. หมู่บ้านพิมพาภรณ์
13. หมู่บ้านวนิดา
14. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน