ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

ภาพบรรยากาศที่ประชาชนชาวบ้านสวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 โดยมีนายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี, นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน, นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน, ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน, นางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน